Mogelijkheden

  • Vergaderingen / oefenruimte / creatieve ruimte / biijeenkomsten enz.
  • koffietafel / uitvaarten

Stichting Dorpshuis de Es verantwoordelijk is voor het beheer en de (financiële) exploitatie van Dorpshuis de Es. Het pand zelf is in eigendom van de gemeente Haaren en de Stichting mag het gebouw, ten behoeve van activiteiten voor en door de gemeenschap in Esch, gebruiken. De Stichting is verantwoorelijk voor het onderhoud en exploitatie van het pand. Sinds medio jaren 80 heeft het pand deze bestemming en biedt ook onderdak aan een fysiotherapie- en dokterspraktijk. Gedurende de week zijn er dagelijks activiteiten in de Es, veelal georganiseerd door vrijwilligers, die ook het (sleutel)beheer uitvoeren.

Alle activiteiten hebben een link met Esch of directe omgeving en worden door mensen uit de buurt en/of vereniging georganiseerd. Dit kunnen kleine bijeenkomsten zijn en ook hele grote activiteiten. Denk hierbij aan het vieren van Carnaval, concerten van de koren of de muziekvereniging. Landelijke bekendheid kent het jaarlijkse jeu de boules toernooi met honderden deelnemers. Ook informatie avonden over diverse onderwerpen kunnen worden georganiseerd in Dorpshuis de Es.  Voor de mogelijkheden of vragen hierover: mail: deesdorpshuis@gmail.com.

Dorpshuis de Es staat letterlijk midden in het dorp Esch en haar bewoners. Iedereen kent het dorpshuis en voor veel inwoners is het een plek van samenzijn, plezier maken, contacten onderhouden én ook een plek om voor de laatste keer afscheid te nemen. Gelegen tegenover de kerk biedt de Es de mogelijkheid na een uitvaart samen te komen. Om de mogelijkheden hiertoe te bespreken kunt u één van de volgende horeca ondernemers benaderen. Dat zijn Rian van de Westelaken, op tel nr 0610633349 of Michel van de Sande (Ons Café) op nr 0411210441.


 

Gedragsregels:

Download bestand 
 

Gebruikersreglement:

Download bestand 

Baevo